Marina Popovic, medicinsli lekar prva sa leve strane je u toku sa razgovorima sa Khaley and Shaleya Twins i lekarom psihijatrije LJuba Flojd u vezi mogucnosti kreiranja pilot programa za lecenje sa sirovom hranom.

ovo dole je ostatak hrane u kuhinji sto smo ostavili u svratistu koje smo i prvi put tamo odneli i snimili video jos treba da montiramo